Gedragsregels voor spelers en trainers

 

Sporten doe je omdat je het leuk vindt. Met elkaar zijn we verantwoordelijk dat dit zo blijft. Niet alleen voor jezelf, ook voor de anderen binnen de vereniging en de tegenstander. Dat zit ‘m in kleine dingen. Elkaar helpen tijdens trainingen en wedstrijden, niet schelden als iemand een bal verkeerd pakt, maar ook aandacht voor elkaar en mensen niet uitsluiten. Houthakkers wil een inclusieve vereniging zijn waar iedereen welkom is en zich welkom moet voelen, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, huidskleur, geaardheid of overtuigingen.

 

GEDRAGSREGELS

 

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee.
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 • Ik val de ander niet lastig.
 • Ik berokken de ander geen schade.
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen
 • Ik negeer de ander niet.
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 • Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur. 
   

Als Beachvolleybalvereniging Houthakkers onderschrijven wij de gedragsregels van de NOC-NSF. Meer en uitgebreidere informatie is te vinden via:

https://www.nocnsf.nl/sport-en-integriteit/gedragscodes/gedragscode-voor-sporters

 

AANNAMEBELEID TRAINERS

 

Intakegesprek

 

Voordat een nieuwe trainer of coach bij Houthakkers aan de slag kan, wordt er eerst een intakegesprek gevoerd met elke nieuwe vrijwilliger. In dit gesprek proberen wij erachter te komen of de nieuwe vrijwilliger voldoet aan de gestelde eisen en maken wij haar of hem ervan bewust welke gedragsregels er bij haar of zijn rol horen.

 

VOG

 

Trainers moeten bij Houthakkers beschikken over een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Een VOG wordt dan ook voor iedere nieuwe trainer aangevraagd. Daarnaast is een VOG ook vereist voor het behalen van door de bond (Nevobo) erkende trainerslicenties.

 

Als trainer wil je natuurlijk dat iedereen met plezier naar de training komt. Af en toe een wedstrijd of set winnen maakt het natuurlijk extra leuk. Maar hoe zorg je dat het leuk is en blijft? Dat iedereen gemotiveerd blijft en beter wordt? En hoever kan je daarin eigenlijk gaan? Soms raak je een sporter misschien aan om ze te helpen. Goed bedoeld, maar wat vindt de sporter in kwestie daar eigenlijk van? Of de ouders langs de kant? Vraag of die persoon dat goed vindt, voordat je dat doet.

 

De NOC-NSF heeft hiervoor, op hun website, diverse tools en richtlijnen staan:

https://www.nocnsf.nl/sport-en-integriteit/gedragscodes/gedragscode-voor-trainers/coaches-en-begeleiders

 

VEILIGE SPORT

 

Vertrouwenscontactpersoon

 

We zijn op zoek naar een vertrouwenscontactpersoon velige sport. Heb jij hier belangstelling voor? Dan horen we graag van jou! Neem dan contact op met het bestuur.

 

Centrum Veilige Sport - Wil je melding maken van grensoverschrijdend gedrag als lid of als ouder van een lid? Dan kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport via deze link: https://centrumveiligesport.nl/

 

Nevobo - Voor meer informatie over wat we binnen de volleybalwereld doen aan een veilig sport klimaat kan je terecht op de site van de Nevobo.